פרקים ד-ה: תפילה

סוגיה א: תפילה מדאורייתא או מדרבנן

סוגיה ב: ספק התפלל ותפילת נדבה

סוגיה ג: תפילת תשלומין

סוגיה ד: זמן תפילת שחרית

סוגיה ה: זמן תפילת מנחה וזמן תפילת ערבית

סוגיה ו: תפילת ערבית – רשות או חובה?

סוגיה ז: תפילת מוסף תפילה ז

סוגיה ח: אכילה ועשיית צרכי האדם לפני התפילה (1): איסור אכילה לפני קיום מצוות

סוגיה ט: אכילה ועשיית צרכי האדם לפני התפילה (2): אכילה ועשיית מלאכה לפני תפילת מנחה

סוגיה י: אכילה ועשיית צרכי האדם לפני התפילה (3): אכילה לפני תפילת ערבית

סוגיה יא: אכילה ועשיית צרכי האדם לפני התפילה (4): איסור אכילה לפני תפילת שחרית

תפילה יב: אכילה ועשיית צרכי האדם לפני התפילה (5): איסור עשיית מלאכה לפני תפילת שחרית

תפילה יג:  אכילה ועשיית צרכי האדם לפני התפילה (6): נתינת שלום לפני תפילת שחרית

תפילה יד: אכילה ועשיית צרכי האדם לפני התפילה (7): אכילה לפני תפילת מוסף

תפילה טו: תפילה בכניסה לבית המדרש וביציאה ממנו

תפילה טז: נוסח תפילת עמידה, תפילת הביננו

תפילה יז: שוכח גבורות גשמים ושאלת גשמים

תפילה יח: "עקר רגליו חוזר לראש"

תפילה יט: אמירת תחנונים אחר ברכות התפילה ["א-להי נצור"]

תפילה כ: "העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים"

תפילה כא: תפילה קצרה

תפילה כב: תפילת הדרך

תפילה כג: תפילה מעומד (1)

תפילה כד: נוכח המקדש

סוגיה כה: תפילה מעומד (2)

סוגיה כו: תפילת מוסף – בציבור או ביחיד?

סוגיה כז: שהייה בין תפילה לתפילה

סוגיה כח: יעלה ויבוא – בערבית של ראש חודש, ובחזרת הש"ץ

סוגיה כט: יציאה ידי חובה בשמיעת של תפילתו שליח הציבור

סוגיה ל: השלמת תוספת בין ברכה לברכה

סוגיה לא: הכנה לתפילה – תפילה מתוך כובד ראש ומתוך שמחה של מצוה

סוגיה לב: כוונה בתפילה

סוגיה לג: דיני תפילה: דברים החופזים אותו

סוגיה לד: השויית הקול

סוגיה לה: תפילת שיכור

סוגיה לו: ישיבה בתוך ארבע אמות של המתפלל

סוגיה לז: שהייה לפני התפילה ואחריה

סוגיה לח: הפסקה בתפילה

סוגיה לט: הבדלה בתפילה

סוגיה מ: הוספת שמות תואר ושבחים לקב"ה

סוגיה מא: ש"ץ שטעה בתפילתו

סוגיה מב: דיני חזרה מחמת טעות או הפסקה בתפילה ובברכות

סוגיה מג: "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל" (1): מבנה התפילה וסדרה

סוגיה מד: "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל" (2): פסוקי דזמרא

סוגיה מה: "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל" (3): בקשות אישיות

סוגיה מו: תוספות בתפילה בעשרת ימי תשובה

סוגיה מז: טעות בנוסח התפילה בשבתות ובמועדים

סוגיה מח: כריעות בתפילה

סוגיה מט: נפילת אפיים

סוגיה נ: תיקון מקום התפילה (1): תפילה בבית שיש בו חלונות

סוגיה נא: תיקון מקום התפילה (2): שלא להתפלל בבקעה

סוגיה נב: תיקון מקום התפילה (3): תפילה במקום נמוך

סוגיה נג: תיקון מקום התפילה (4): החזרת פנים לכותל

סוגיה נד: תיקון מקום התפילה (5): קביעת מקום לתפילה

סוגיה נה: תיקון מקום התפילה (6): איסור תפילה בחורבה

סוגיה נו: תיקון מקום התפילה (7): איסור תפילה אחורי בית הכנסת

סוגיה נז: תיקון מקום התפילה (8): "לעולם יכנס אדם שיעור שני פתחים"

סוגיה נח: תיקון הגוף

סוגיה נט: הסדרת התפילה

סוגיה ס: תפילה בציבור

סוגיה סא: חיוב אמירת קדיש, קדושה ומודים

סוגיה סב: קדיש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאר הסוגיות יעלו לאתר בהמשך