פסחים

יסודות חמץ ומצה

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏שיעור 1 – איסור בל יראה ובל ימצא

שיעור 2 – דין פיקדונות של נכרים

שיעור 3 – חובת השבתת חמץ

שיעור 4 – ביטול חמץ

שיעור 5 – בדיקת חמץ

שיעור 6 – בדיקת חמץ בבית שכור

שיעור 7 – גדר איסורי הנאה

שיעור 8 – איסור הנאה מחמץ

שיעור 9 – דין חמץ בערב פסח

שיעור 10 – תערובת חמץ

שיעור 11 – חמץ נוקשה

שיעור 12 – דין משהו חמץ

שיעור 13 – מצה עשירה

שיעור 14 – שימור לשם מצה

שיעור 15 – איסור חמץ ומצוות מצה – שיעור סיכום

שיעור 16 – איסור מלאכה בערב הפסח

יסודות קרבן פסח

שיעור 1 – פסח מצרים – האם קרבן?

שיעור 2 – פסח דורות – היחס בינו לשאר הקרבנות

שיעור 3 – קרבן פסח – הצלה או ברית?

שיעור 4 – חגיגת ארבעה עשר

שיעור 5 – פסח שני

שיעור 6 – קרבן פסח – קרבן יחיד או קרבן ציבור?

שיעור 7 – מינוי על הפסח

שיעור 8 – זמן שחיטת הפסח

שיעור 9 – מצות שחיטת הפסח

שיעור 10 – תקיעה והלל בשחיטת הפסח

שיעור 11 – מתן דם הפסח על גבי המזבח

שיעור 12 – צליית הפסח

שיעור 13- אכילת הפסח

שיעור 14 – ערל ובן נכר

יסודות מצות קידוש

שיעור 1 – "זכור את יום השבת לקדשו"

שיעור 2 – קידוש על היין

שיעור 3 – "המברך צריך שיטעום"

יסודות ליל הסדר

שיעור 1 – מצות אכילת מצה

שיעור 2 – מרור

שיעור 3 – מצות סיפור יציאת מצרים

שיעור 4 – הסבה

שיעור 5 – ארבע כוסות

 

שיעורי פסחים במסמך אחד