שיעור 3 – חובת השבתת חמץ

שיעור 3 - חובת השבתת חמץ

גדרי מצות "תשביתו" ועיון ביחס בין "תשביתו" לבין איסור "בל יראה ובל ימצא"