סליחות מבוארות

 

פלייר סליחות 4.7.21

להזמנות

היתרונות של המהדורה החדשה הם:

א. פירוש מלא ומדוייק של הפיוט.

ב. מקורות הפיוט בתנ"ך ובספרות חז"ל.

ג. פתיחה קצרה המציגה את נושא הפיוט.

ד. עיצוב חדש וקפדני של הסליחות, המסייע למתפלל בתפילתו.

ה. הדגשת חלוקתו המקורית של הפיוט לבתים ולשורות.

ו. מבואות לסליחות.

ז. מפתחות.

 

להזמנות

לעיון בספר:

עמוד השער

תוכן העניינים

מאפייני המהדורה

מבואות

סליחות של היום הראשון

הספר