גדר רשות היחיד1

גדר רשות היחיד1

מהו גדר רשות היחיד: מקום המוקף במחיצות או מקום המובדל מרשות הרבים?