מבוי מפולש4

מבוי מפולש4

ביאור ההבדל בין תיקון מבוי מפולש לתיקון מבוי סתום