שיעור 6 – עירוב תחומין

שיעור 6 - עירוב תחומין

כיצד פועל עירוב תחומין? ביאור המחלוקת האם עיקר עירוב ברגל או בפת