שיעור 3 – תחומין בחפצים

שיעור 3 - תחומין בחפצים

גדרי איסור תחומין בחפצים.
האם איסור זה הוא מדאורייתא או מדרבנן? היחס בין איסור תחומין באדם לאיסור תחומין בחפצים