תפילה

התפילה שגורה על פינו אך מרוב רגילות אנו שוכחים לשים לב לתפילה שאנו מתפללים.

במדור זה נבאר חלקים שונים מהתפילה.

לביאורי תפילה

לביאורי סליחות