ביאורי סליחות

הסליחות מחולקות לשלושה חלקים המקבילים לשלושה חלקי התפילה

א. פתיחה

ב. בקשת הסליחה

ג. וידוי וחתימה

החלק האמצעי הוא החלק העיקרי של הסליחות. בנוסח אשכנז חלק זה מורכב מפיוטים ומאמירת י"ג מידות.

הפיוטים הנאמרים על פי מנהג אשכנז קשים להבנה, ולכן נציין את הנושא של הפיוט, נבאר אותם ונביא מקורות לפיוטים.