מבואות לסליחות

נוסח הסליחות לא התחבר על ידי אנשי כנסת הגדול, כנוסח התפילות והברכות, אלא על ידי חכמי ישראל שלאחר תקופת האמוראים.

בחיבור הסליחות יש עומק רב, וכדי לנסות ולהבין מעט מעומק זה מיועדים פרקי המבואות הבאים:

א. תשובה וכפרה

ב. יום הכיפורים – מהותו של יום

 


הפרקים הבאים יפורסמו בעז"ה בהמשך.