יומא

יסודות מסכת יומא

שיעור 1 – סדר העבודה – טעמו ומהותו

שיעור 2 – הפרשת כהן גדול שבעת ימים קודם יום הכיפורים

שיעור 3 – מינוי וחינוך כהן גדול

שיעור 4 – "ומתקינין כהן אחר תחתיו"

שיעור 5 – העבודות הנעשות על ידי כהן גדול

שיעור 6 – בגדי זהב ובגדי לבן

שיעור 7 – חמש טבילות

שיעור 8 – עשרה קידושים

שיעור 9 – פרו של כהן גדול

שיעור 10 – גורל השעירים

שיעור 11 – הגרלה מעכבת

שיעור 12 – הכניסה לקודש הקדשים

שיעור 13 – הקטרת הקטורת

שיעור 14 – פרישה בשעת הקטרה

שיעור 15 – הזאות דם הפר ודם השעיר

שיעור 16 – שעיר המשתלח כקרבן

שיעור 17 – שילוח השעיר

שיעור 18 – וידוי

שיעור 19 – לשון של זהורית

שיעור 20 – קריאת הכהן הגדול בתורה

שיעור 21 – הוצאת הכף והמחתה והשלמת עבודות היום

שיעור 22 – סדר העבודה – שיעור סיכום

שיעור 23 – מצות העינוי ביום הכיפורים

שיעור 24 – חמשת העינויים

שיעור 25- איסור רחיצה, סיכה ונעילת הסנדל

שיעור 26 – מצות הוידוי ביום הכיפורים

 

שיעורי יסודות יומא בקובץ אחד