עירובין

יסודות עירובין – תוכנית ללומדי הדף היומי

מסכת עירובין נחשבת לאחת המסכתות הקשות שבתלמוד, ולימודה של מסכת זו מהווה אתגר משמעותי עבור הלומדים. לימוד מסכת עירובין במסגרת 'הדף היומי' מהווה אתגר גדול עוד יותר.

תכנית הלימוד יסודות עירובין באה לתת מענה לקושי אמתי זה, ולסייע ללומדי המסכת להפוך את הלימוד לפורה, מעמיק ומשמעותי יותר. במסגרת תכנית הלימוד יישלחו ללומדים שיעורים כתובים בהם יועברו יסודות הנושאים המרכזיים במסכת.

להצטרפות:
במייל: yesodot.eruvin@gmail.com
בקבוצת הווטסאפ: https://chat.whatsapp.com / IUwyt1BT4340R1Y5bNFtK8

השיעורים נכתבו והוקלטו על ידי הרב שלמה ליפשיץ והרב איציק וולטרס, ישיבת הר עציון

חטיבה ראשונה: יסודות תקנת מבוי

שיעור 1 – פתיחה למסכת עירובין

שיעור 2 – יסוד דין מבוי

שיעור 3 – תיקון מבוי בלחי וקורה

שיעור 4- מבוי מפולש

שיעור 5 – תיקון מבוי ותיקון חצר

חטיבה שנייה: יסודות מחיצות שבת

שיעור 1 – גדר רשות היחיד

שיעור 2 – מחיצות שבת ומחיצות סוכה

שיעור 3 – פתח ופרצה

שיעור 4 – בקיעת רבים

שיעור 5 – צורת הפתח

שיעור 6 – פי תקרה

שיעור 7 – קרפף

חטיבה שלישית: יסודות איסור תחומין

שיעור 1 – תוקף איסור תחומין

שיעור 2 – גדר איסור תחומין

שיעור 3 – תחומין בחפצים

שיעור 4 – קניין שביתה

שיעור 5 – מקום כד' אמות

שיעור 6 – עירוב תחומין

חטיבה רביעית: יסודות תקנת עירובי חצרות

שיעור 1 – איסור טלטול ללא עירוב

שיעור 2 – כלים ששבתו בבית וכלים ששבתו בחצר

שיעור 3 – גדר תקנת עירובי חצרות

שיעור 4 – עירובי חצרות ושיתופי מבואות

שיעור 5 – שיתוף במקום עירוב

שיעור 6 – עירוב משום קניין

שיעור 7 – עירוב משום דירה

שיעור 8 – ביטול רשות

שיעור 9 – הדר עם הנכרי

שיעור 10 – שכירות

שיעורי סיכום

שיעור 1 – תמצית השיעורים

שיעור 2 – יסוד דיני מסכת עירובין

 

שיעורי עירובין במסמך אחד