קידוש והבדלה

פתיחה לדיני קידוש והבדלה

סוגיה א: פתיחה לדיני קידוש והבדלה (1) – מקור מצות קידוש

סוגיה ב: פתיחה לדיני קידוש והבדלה (2) – מקור מצות הבדלה

סוגיה ג: איסור אכילה בערבי שבתות ובערבי חגים

סוגיה ד: הפסקת הסעודה כשקדש היום (1)

סוגיה ה: הפסקת הסעודה כשקידש היום (2)

סוגיה ו: קידוש במקום סעודה

סוגיה ז: קידוש בבית הכנסת

סוגיה ח: שינוי מקום לעניין ברכות הנהנין

סוגיה ט: אין עושין מצוות חבילות חבילות

סוגיה י: נוסח ההבדלה (2) – סדר ברכות ההבדלה בחול וביום טוב

סוגיה יא: גדרי הפסק בברכות הנהנין (1)

סוגיה יב: גדרי הפסק בברכות הנהנין (2) – היסח הדעת וסיום הסעודה

סוגיה יג: נוסח ההבדלה (2) – האם ברכה קצרה או ארוכה

סוגיה יד: נוסח הברכות – "כל הברכות כולן פותח בהן בברוך וחותם בהן בברוך"

סוגיה טו: שבת קובעת לקידוש

סוגיה טז: שבת אינה קובעת להבדלה

סוגיה יז: זמן קידוש של שבת

סוגיה יח: הבדלה בתפילה והבדלה על הכוס

סוגיה יט: איסור מלאכה לפני הבדלה

סוגיה כ: כוס פגומה לקידוש והבדלה

סוגיה כא: קידוש על היין

סוגיה כב: קידוש בלילה וקידוש ביום

סוגיה כג: קידוש על הפת

סוגיה כד: טעם מקדש, טעם מבדיל

סוגיה כה: זמן הבדלה

סוגיה כו: קידוש והבדלה על שכר ועל חמר מדינה

סוגיה כז: שתיית כוס של קידוש והבדלה

סוגיה כח: נוסח הקידוש מהתורה ומדרבנן

סוגיה כט: על איזה יין מקדשים

סוגיה ל: ברכת הנר

סוגיה לא: גדרי אור הכשר לברכה

סוגיה לב: קידוש ביום טוב