פרקים שלישי-רביעי

פתיחה לפרק שלישי

סוגיה א: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (1): גשמים

סוגיה ב: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (2): מזונות

סוגיה ג: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (3): מפולת

סוגיה ד: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (4): דֶבֶר

סוגיה ה: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (5): תבואה שלוקה

סוגיה ו: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (6): חיה רעה

סוגיה ז: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (7): חרב והצרת שונאי ישראל לישראל

סוגיה ח: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (8): רוב גשמים

סוגיה ט: תענית והתרעה בשבת

סוגיה י: צרות של ציבור שמתענים ומתריעין עליהן (9): החובה להתענות על צרה של מקום אחר

סוגיה יא: אגדתות על בקשת גשמים

סוגיה יב: הלל והודאה על תענית שנענית

פתיחה לפרק רביעי

סוגיה יג: תפילת נעילה ונשיאת כפים בתעניות

סוגיה יד: דין מעמדות

סוגיה טו: חמישה דברים שארעו בי"ז בתמוז וחמשה דברים שארעו בתשעה באב

סוגיה טז :פתיחה לדיני בין המיצרים

סוגיה יז: דיני תשעת הימים

סוגיה יח: דיני שבוע שחל בו תשעה באב

סוגיה יט: מנהגי תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב

סוגיה כ: זמן האבלות על החורבן

סוגיה כא: סעודה מפסקת

סוגיה כב: דיני אבלות בתשעה באב

סוגיה כג: תשעה באב שחל בשבת

סוגיה כד: תספורת וכיבוס לכבוד שבת

סוגיה כה: תפילות תשעה באב

סוגיה כו: חיוב תענית בתשעה באב, יז בתמוז, צום גדליה ועשרה בטבת

סוגיה כז: חומרת התענית בתשעה באב ובשאר תעניות החורבן

סוגיה כח: דין תשעה באב שנדחה ליום ראשון

סוגיה כט: כתקנות וגזרות זכר למקדש