תוכנית טוען ונטען

שיעורים של תוכנית טוען ונטען

שיעור 1 – שיעור פתיחה

 

שיעור 2 – הולכי אושא