פרקים א-ב: סוכה

 

פתיחה להלכות סוכה

 שני הפרקים הראשונים במסכת סוכה עוסקים במצוה אחת מהתורה: "והמצוה הקס"ח היא שצונו לישב בסוכה שבעת ימים בימי החג כלם והוא אמרו יתעלה 'בסוכות תשבו שבעת ימים'" [ספר המצוות לרמב"ם עשה קסח].

  בהלכות סוכה יש לדון בארבעה נושאים:

 א. דיני דפנות הסוכה.

 ב. דיני הסכך.

 ג. דיני הרשות – החלל הנוצר על ידי הדפנות והסכך יוצר רשות, ולרשות זו יש גדרים הלכתיים.

 ד. דיני ישיבה בסוכה.

הרמב"ם צירף את דיני הרשות עם דיני דפנות, וחילק את הלכות סוכה לשלושה פרקים. פרק ד' דן בהלכות דפנות, פרק ה' דן בהלכות סכך, ופרק ו' דן במצות ישיבה בסוכה.לאתר בעז"ה בקרוב

כדי להגיע לסוגיות העוסקות במצות סוכה יש ללחוץ על אחת הסוגיות הבאות:

סוגיה א: דיני הרשות (1) – גובה מכסימאלי של סוכה

סוגיה ב: דיני הרשות (2): שטח הסוכה

סוגיה ג: סוכה גבוהה מעשרים אמה וממעט אותה בתבן ועפר

סוגיה ד: דיני הרשות (3): סכך שמקצתו במקום כשר ומקצתו במקום פסול

סוגיה ה: דיני דפנות (1): דופן פחותה מעשרה טפחים וחקק להשלימה לעשרה טפחים

סוגיה ו: דיני דפנות (2): גוד אסיק

סוגיה ז: דיני דפנות (3): סוכה שאינה גבוהה מעשרה טפחים

: