הספר "תורת אמך"

הספרים "תורת אמך" על מסכת ברכות ועל מסכת פסחים אמורים להופיע באתר במלואם.

אם אתה מעוניין בספר ממשי ולא רק בקבצים דיגיטאלים ניתן לרכוש ספרים אלו במכון מעליות מעלה אדומים

 המעוניין לקנות את הספרים בהנחה יפנה לדוא"ל: eli@toralishma.org

על מסכת ברכות יצאו שני כרכים המקיפים את כל המסכת

הכרך הראשון עוסק בהלכות קריאת שמע ותפילה.

הכרך השני עוסק בהלכות ברכות. 

בשני הכרכים כ1200 עמודים, 254 סוגיות

בספרים שתי מפתחות: א. מפתח נושאי.

ב. מפתח לפי סדר אלף-בית.

תורת אמך ברכות חלק א

תורת אמך ברכות חלק א

תורת אמך ברכות חלק ב

תורת אמך ברכות חלק ב

 

על מסכת פסחים יצא כרך אחד על פרקים רביעי ועשירי

הכרך עוסק בהלכות מנהגים, קידוש והבדלה וליל הסדר

בכרך 347 עמודים, 84 סוגיות.

בספרך שתי מפתחות: מפתח נושאי

ב. מפתח לפי סדר אלף-בית

תורת אמך פסחים חלק ב

תורת אמך פסחים חלק ב