פרקים ראשון-שני

פתיחה למסכת מגילה

סוגיה א: זמן קריאת מגילה

סוגיה ב: ביטול מצוות כדי לקיים מצות קריאת מגילה

סוגיה ג: הגדרת מוקף

סוגיה ד: חיוב נשים בקריאת מגילה

סוגיה ה: קריאת מגילה בלילה וביום

סוגיה ו: קריאת מגילה לבני הכפרים

סוגיה ז: פורים שחל להיות בשבת

סוגיה ח: זמן פורים בשנה מעוברת

סוגיה ט: מצוות היום: סעודה, משלוח מנות ומתנות לאביונים

סוגיה י: דיני כתיבת המגילה וקריאתה (1): קריאה למפרע

סוגיה יא: דיני כתיבת המגילה וקריאתה (2): לשון המגילה

סוגיה יב: דיני כתיבת המגילה וקריאתה (3): קריאה לסירוגין

סוגיה יג: דיני כתיבת המגילה וקריאתה (4): קריאה במגילה חסרה

סוגיה יד: דיני כתיבת המגילה וקריאתה (5): מתנמנם הקורא את המגילה

סוגיה טו: דיני כתיבת המגילה וקריאתה (6): שרטוט, קלף ודיו

סוגיה טז: דיני כתיבת המגילה וקריאתה (7): דינים שונים

סוגיה יז: בן עיר שהלך לכרך

סוגיה יח: דיני כתיבת המגילה וקריאתה (8): דינים שונים

סוגיה יט: דין קטן במקרא מגילה

סוגיה כ: זמן קריאת מגילה