פרקים שלישי-רביעי

פתיחה לפרקים שלישי-רביעי

סוגיה א: קריאת המגילה בישיבה, בתרי קלי והברכה שלאחריה

סוגיה ב: פתיחה להלכות קריאת התורה: מקור החיוב ומהותו

סוגיה ג: חיוב עמידה בקריאת התורה

סוגיה ד: "הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים"

סוגיה ה: כמות הקוראים

סוגיה ו: אשה וקטן בקריאת התורה

סוגיה ז: דין מפטיר

סוגיה ח: "כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה"

סוגיה ט: קריאה ותרגום בתורה ובנביא

סוגיה י: "המפטיר בנביא הוא פורס על שמע ועובר לפני התיבה"

סוגיה יא: דברים המונעים נשיאת כפים

סוגיה יב: שינוי מנוסח התפילה

סוגיה יג: פרשות שאין מתרגמים אותן בציבור

סוגיה יד: ארבע הפרשות (1): יסוד החיוב

סוגיה טו: ארבע הפרשות (2): סדר הקריאה

סוגיה טז: קריאת התורה במועדים

סוגיה יז: סדר הקריאה בשני ובחמישי ועניינים נוספים

פתיחה להלכות בית כנסת

סוגיה יח: מכירת בית כנסת

סוגיה יט: סתירת בית כנסת כדי לבנות אחר במקומו

סוגיה כ: תשמישי קדושה

סוגיה כא: מכירת ספר תורה

סוגיה כב: מוֹתר דמי המכירה

סוגיה כג: דף כז:-כח.

סוגיה כד: דיני כבוד בית כנסת (1)

סוגיה כה: דיני כבוד בית כנסת (2): קפנדריא, מנעל ורקיקה